Test full 2

Träsket med backgurundsbild i rubriken

Swamp Storytelling

Swamp Storytelling är ett gemensamt undersökande av träsket och dess biologiska och mytologiska funktioner.

Vi ser kärret som symbol för rådande klimatpolitik, nödvändiga omvandlingsprocesser och livets vagga: vad väntar bland djupa rötter och pågående nedbrytning, i fuktig dy? Hur kan konsten tala om det?