Handkoreografi

Handkoreografi

Eleverna från Gnesta Waldorfskola

Ett samarbete med åk 8 i Gnesta Waldorfskola.

Efter gemensamma samtal om träsket utvecklade eleverna en handkoreografi för våtmarksmiljö, inspirerad av tidigare kalejdoskopiska undersökningar.

Elever: Linus Borin, Albin Hagberg, Mira Königsson, Joselanny Mercedes Mora, Marcus Rantanen, Saga Sahlberg, Klara Sederholm.

Verket är en del av utställningen Våta marker, 26 maj – 8 juli 2018 på Art Lab Gnesta.